Компаниянын квалификациясы

business license

Бизнес лицензиясы

Trademark registration certificate

Товардык белгини каттоо күбөлүгү

Trademark registration certificate

Товардык белгини каттоо күбөлүгү

Trademark registration certificate

Товардык белгини каттоо күбөлүгү

SGS

SGS

Foreign trade operator registration form

Тышкы соода операторунун каттоо формасы

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

Utility model patent certificate

Пайдалуу моделге патенттик күбөлүк

CE certificate of Colloid Mill

Коллоид фабрикасынын CE сертификаты

CE certificate of Mixing In-Line Mixer

Сапаттуу аралаштыргычтын CE сертификаты

CE certificate of Mixing Tank 1

Аралаштыруучу Танктын CE сертификаты 1

CE certificate of Mixing Tank 2

Mixing Tank 2нин CE сертификаты

ISO-9001

ISO-9001 (中)

ISO-9001

ISO-9001